phone call
Tin tức

Bác sĩ Hà Thu

Posted in Đội ngũ bác sĩ on Th5 16, 2023

Kinh nghiệm: 8 năm

Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Da liễu
  • Chứng chỉ laser và ánh sáng trong Da liễu - bệnh viện Da liễu Trung ương
  • Chứng chỉ Thủ thuật da trong Da liễu - Bệnh viện Da liễu Tp.HCM
  • Chứng chỉ khoá học filler, botox, căng chỉ

Kinh nghiệm điều trị:

Laser Q- Switch, Laser Fotona 4D, Thermage, Ultherapy, RF Microneedling, Chemical Peeling, Mesotherapy, Botox, Filler, Threadlift

Danh mục

Dịch vụ chuyên môn

Mời xem thêm