phone call
Tin tức

Bác sĩ Nguyễn Xuân Sơn

Posted in Đội ngũ bác sĩ on Th5 23, 2023

Kinh nghiệm: 35 năm

2007 – 2013: Làm việc ở bộ Y tế

2014 – 2016: Bác sĩ chuyên khoa da liễu ở BV VINMEC Hà Nội

2017 – nay: Làm việc tại Vita Clinic

Danh mục

Dịch vụ chuyên môn

Mời xem thêm