phone call
Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ Tuấn Anh

Posted in Đội ngũ bác sĩ on Th5 05, 2023

Kinh nghiệm: 5 năm

Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ Laser và ánh sáng trong da liễu
  • Thủ thuật da trong da liễu
  • Kỹ thuật tiêm Botulinum toxin
  • Kỹ thuật tiêm chất làm đầy

Tu nghiệp quốc tế: Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc

Kinh nghiệm điều trị: Laser xâm lấn và không xâm lấn, Thermage, Ultherapy, Filler, Botox, Dysport, Mesotherapy, căng chỉ, Chemical Peeling, lăn kim tay và máy.

Dịch vụ chuyên môn

Mời xem thêm