phone call
Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ Diệu Thuần

Posted in Đội ngũ bác sĩ on Th5 16, 2023

Kinh nghiệm: 10 năm

Chứng chỉ:

Chứng chỉ botox, filler, threadlift, laser, ứng dụng tế bào gốc trong da liễu

Tu nghiệp quốc tế:

Singapore, Thailand, Pháp, Nhật

Kinh nghiệm điều trị:

Laser Q - Switch, CO2, Laser Fotona, Thermage, Ultherapy, RF Microneedling, Chemical Peeling, Mesotherapy, Botox, Filler, Threadlift

Dịch vụ chuyên môn

Mời xem thêm