phone call
Bác sĩ Mỹ Duyên

Bác sĩ Mỹ Duyên

Chuyên khoa 1 Da liễu - 7 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Thuỳ Trang

Bác sĩ Thuỳ Trang

Thạc sĩ – Bác sĩ - 5 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Minh Tường

Bác sĩ Minh Tường

CHUYÊN KHOA DA LIỄU - 6 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Hà Phương

Bác sĩ Hà Phương

CHUYÊN KHOA 1 DA LIỄU - 6 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Thanh Bình

Bác sĩ Thanh Bình

CHUYÊN KHOA 1 DA LIỄU - 7 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Trung Hiếu

Bác sĩ Trung Hiếu

CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT - 7 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Nguyễn Thị Trang

Bác sĩ Nguyễn Thị Trang

CHUYÊN KHOA DA LIỄU - 28 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Kiều Nga

Bác sĩ Kiều Nga

Chuyên khoa I nội tiết - 4 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Duy Quan

Bác sĩ Duy Quan

Chuyên khoa I nội tiết

Bác sĩ Bích Huệ

Bác sĩ Bích Huệ

Bác sĩ da liễu - 6 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Thuý Hằng

Bác sĩ Thuý Hằng

Bác sĩ da liễu - 6 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Nguyễn Xuân Sơn

Bác sĩ Nguyễn Xuân Sơn

Thạc sĩ - Bác sĩ da liễu - 35 năm kinh nghiệm