phone call
Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ Kiều Trang

Posted in Đội ngũ bác sĩ on Th5 05, 2023

Kinh nghiệm: 11 năm

Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ hành nghề Da Liễu - Thẩm Mỹ Da
  • Chứng chỉ laser, botox, filler, căng chỉ
  • Tu nghiệp quốc tế: Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Ý , Hungary, Đài Loan

Kinh nghiệm điều trị:

Laser Q-Switch, Laser Fotona 4D, Thermage, Ultherapy, RF Microneedling, Chemical Peeling, Mesotherapy, Botox, Filler, Căng chỉ

Dịch vụ chuyên môn

Mời xem thêm