phone call
Tin tức

Bác sĩ Thuý Hằng

Posted in Đội ngũ bác sĩ on Th5 23, 2023

Kinh nghiệm: 6 năm

Chứng chỉ: Định hướng chuyên khoa Da liễu - Bệnh viện Da liễu Trung Ương Chứng chỉ hành nghề 18 tháng chuyên khoa Da liễu Chứng chỉ tiêm chất làm đầy da Chứng chỉ ứng dụng Botulinumtoxin trong thẩm mỹ da Chứng chỉ thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành Da liễu

Tu nghiệp quốc tế: Thái Lan

Kinh nghiệm điều trị: Laser Picosure, Picoway, Revlite, Aileen, Gentle Yag Pro, Acupulse, Ultrapulse, Icon, CO2, Scupsure, Vbeam perfecta, Vbeamprima, Action II. Fotona 4D, Fotona QX MAX. Thermage, Ultherapy, HIFU. Botulinum Toxin, Filler, HA, Mesotherapy, căng chỉ, cấy chỉ.

Danh mục

Dịch vụ chuyên môn

Mời xem thêm